25 gener, 2019

Avís legal

D’acord amb l’article 10 de la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, es posa en el seu coneixement que el titular del portal web és:

DADES IDENTIFICATIVES DEL PRESTADOR DE SERVEIS DE LA SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ

Manteniment industrial MARTIMER S.L.
Carrer Dr. Zamenhof, 37,08800, Vilanova i la Geltrú, Barcelona
NIF:B65326662/ NIF:(European VAT Number): B65326662
Inscrita en el Registre Mercantil de Vilanova i la Geltrú Tomo 41918, Foli 38 , Full B-395465.
Tel: 667945170 E-mail:info@martimer.net

 

1. Introducció

El present Avís Legal regula la utilització del portal web http://www.martimer.net titularitat de Manteniment industrial MARTIMER S.L.

L’accés al portal web és gratuït excepte pel que fa al cost de la connexió a través de la xarxa de telecomunicacions subministrada per el proveïdor d’accés contractat per els usuaris.

2. Acceptació

La utilització del portal web atribueix la condició d’usuari i implica l’acceptació de totes les condicions y termes d’ús inclosos en el present Avís Legal.

Es recomana als usuaris llegir atentament aquest avís legal de manera periòdica, ja que les condicions d’ús d’aquesta, recollides en el mencionat Avís, poden patir modificacions.

Manteniment industrial MARTIMER S.L., es reserva el dret de modificar unilateralment les condicions i termes d’ús d’aquesta pàgina. Qualsevol canvi en aquest sentit es publicarà de forma visible en el portal web , indicant la data de l’última actualització a la part superior del document. Si vostè continua fent ús dels serveis prestats en aquest portal web, un cop s’hagin modificat les condicions d’ús d’aquesta, s’entendrà que accepta les modificacions realitzades en el mateix.

3. Navegació, accés i seguretat

L’accés i navegació en aquest portal web suposa acceptar i conèixer les advertències legals, condicions i termes d’ús contingudes en ella. Manteniment industrial MARTIMER S.L., realitza els màxims esforços per tal de que la navegació es realitzi en les millors condicions i evitar els perjudicis de qualsevol tipus que es poguessin ocasionar durant la mateixa.

El Titular no es fa responsable dels perjudicis, de qualsevol índole, que es poguessin ocasionar als usuaris per la utilització d’altres navegadors o versions diferents dels navegadors per els quals ha estat dissenyat el portal web.

4. Obligacions de l’usuari

 

4.1 Obligació de fer un ús correcte del portal web

Les condicions d’accés i ús d’aquest portal web estan supeditats a la legalitat vigent i als principis de bona fe i ús lícit per part de l’usuari de la mateixa quedant prohibit, amb caràcter general, qualsevol tipus d’actuació en perjudici de Manteniment industrial MARTIMER S.L., i contrària al present avís legal.

L’usuari es compromet a utilitzar aquest servei sense incórrer en activitats que puguin ser considerades il·lícites o il·legals, que infringeixin els drets de Manteniment industrial MARTIMER S.L., o de tercers, o que puguin fer malbé, inutilitzar, sobrecarregar o deteriorar el portal web o impedir la normal utilització de la mateixa per part d’altres usuaris.

 

4.2 Prohibicions

Queda prohibit l’ús d’aquest portal web amb fins il·legals o no autoritzats, en concret i sense caràcter taxatiu:

1) Qualsevol forma de violació dels drets de tercers (dret a la intimitat, dret a la pròpia imatge, drets de propietat intel·lectual i industrial, etc.).

2) Realitzar, fent ús dels continguts d’aquest portal web, qualsevol tipus de publicitat com enviament de correus electrònics no sol·licitats (spam) o comunicació similar.

3) Introduir virus informàtics, arxius defectuosos o qualsevol altre software o programa informàtic que pugui provocar danys o alteracions no autoritzades dels continguts o sistemes accessibles a través d’aquest portal web.

 

5. Actualitat

La informació que apareix en el present portal web és la vigent en la data de la seva última actualització. Manteniment industrial MARTIMER S.L. es reserva el dret a actualitzar, modificar o eliminar la informació del present portal web, podent limitar o no permetre l’accés al mateix.

Manteniment industrial MARTIMER S.L. es reserva el dret de modificar unilateralment les condicions i termes d’ús del present portal web, canvis que seran anunciats convenientment i que entraran en vigor des de la data de publicació en aquest portal web.

 

6. Contingut del portal web i xarxes socials

Manteniment industrial MARTIMER S.L. es compromet a realitzar els màxims esforços per evitar qualsevol error en els continguts que poguessin aparèixer en el present portal web. Manteniment industrial MARTIMER S.L. no garanteix, ni es responsabilitza dels errors en el portal web respecte als continguts proporcionats per els tercers anunciants, en especial les conseqüències que poguessin derivar-se dels mateixos.

Només està permès descarregar i imprimir imatges i altra informació continguda en el portal web amb fins estrictament privats, no lucratius ni comercials, sota el coneixement i acceptació dels presents termes i condicions.

Queda expressament prohibit publicar, reproduir o utilitzar les imatges i qualsevol altra informació continguda en el present portal web per butlletins informatius electrònics, intranet d’empreses o internet; així com concedir llicencies, i vendre o distribuir les imatges per algun mitjà sense l’autorització explícita i per escrit de Manteniment industrial MARTIMER S.L..

Manteniment industrial MARTIMER S.L. en ningun cas serà responsable de les manifestacions que poguessin portar a terme els usuaris, interessats o clients del servei i la eventual informació que poguessin intercanviar entre ells. La responsabilitat de les manifestacions efectuades i difoses en el present portal web és exclusiva de qui les realitzin o portin a terme. Queda prohibida qualsevol tipus de transmissió de dades que els usuaris, interessats o clients puguin realitzar en el present portal web , a través del mateix o mitjançant altres accessos controlats per Manteniment industrial MARTIMER S.L. que suposi infracció dels drets de propietat de tercers, o que el contingut sigui amenaçant, difamatori, obscè o pornogràfic, així com la transmissió de qualsevol altre material que constitueixi o suposi incitació a la realització de conducta alguna que pugui ser constitutiva de infracció penal.

Així mateix queda prohibida la inclusió i comunicació per part dels usuaris, interessats o clients de continguts que siguin falsos o inexactes i que indueixin o puguin induir a error a la resta d’usuaris o al personal de Manteniment industrial MARTIMER S.L. EEn especial, queda prohibida la inclusió o comunicació d’aquells continguts que es trobin protegits per qualsevols drets de propietat intel·lectual o industrial, a favor de terceres persones, sense el consentiment explícit de les mateixes, així com aquelles manifestacions que menyscabin o desprestigiïn el prestigi o crèdit de Manteniment industrial MARTIMER S.L. cconstitueixin publicitat il·lícita, enganyosa o deslleial, i/o incorporen virus o qualsevol altre element electrònic que pogués danyar o impedir el funcionament del portal web, de la xarxa, els equips informàtics de Manteniment industrial MARTIMER S.L. o tercers, així com l’accés al portal web per part de la resta d’usuaris, interessats o clients.

Manteniment industrial MARTIMER S.L. es reserva el dret a impedir o prohibir l’accés a qualsevol usuari interessat o client que realitzi alguna de les conductes relacionades amb caràcter enunciatiu i no limitatiu en el present apartat.

 

7. Propietat intel·lectual

Tota la informació continguda en aquest portal web, així com el seu disseny gràfic i els codis utilitzats, estan protegits per drets d’autor o altres drets de protecció recollits en el Real Decret Legislatiu 1/1996, de 12 d’abril, per el que s’aprova el text refós de la Llei de Propietat Intel·lectual. Aquests drets pertanyen exclusivament a Manteniment industrial MARTIMER S.L., o als seus llicenciands, per tant, queda expressament exclòs qualsevol acte de reproducció, distribució, transformació o comunicació pública, així com qualsevol tipus de cessió, del tot o part del contingut d’aquest lloc, i en general de qualsevol objecte que segons la legislació vigent sigui protegible per les normes de propietat intel·lectual.

Tot el contingut del portal web i tot el contingut disponible a través dels productes i serveis del titular incloent dissenys, text, gràfics, imatges, vídeo, informació, aplicacions, software, música, so i altres arxius, així com la seva selecció i disposició (el “contingut”) són propietat exclusiva del titular o dels seus llicenciands, amb tots els drets reservats.

Cap part del contingut del portal web podrà ser modificada, copiada, distribuïda, emmarcada, reproduïa, re-publicada, descarregada, extreta, mostrada, publicada, transmesa o venuda de cap mode o per ningun mitjà, total o parcialment, sense el previ consentiment per escrit del titular. No es podrà carregar o re-publicar contingut del portal web en cap lloc de Internet, Intranet o Extranet ni integrar la informació en bases de dades o compilació. Qualsevol altre ús del contingut del portal web queda estrictament prohibit.

El contingut d’aquesta pàgina no ha de ser utilitzat per la difusió pública o amb fins comercials, i no ha de ser modificat sense el previ consentiment escrit del titular.

8. Marques registrades

Totes les marques, logotips i anagrames mostrats en aquest lloc son propietat de Manteniment industrial MARTIMER S.L., o de terceres empreses. Queda expressament prohibida la utilització, sense previ consentiment, de qualsevol element d’aquest portal web que sigui objecte de protecció d’acord amb la legislació vigent relativa a propietat industrial. Especialment, no podran utilitzar-se, marques, noms comercials, rètols d’establiments, denominacions, logotips, eslògans o qualsevol tipus de signe distintiu que pertany al titular.

9. Política de Privacitat

Si vol conèixer la nostra política de privacitat o de protecció de dades llegeixi atentament la nostra POLÍTICA DE PRIVACITAT.

10. Política de Cookies

Si vol conèixer la nostra política de cookies llegeixi atentament la nostra POLÍTICA DE COOKIES.

11. Hiperenllaços

L’usuari que vulgui introduir enllaços des de les seves pròpies pàgines web a la de Manteniment industrial MARTIMER S.L., deurà complir amb les condicions que es detallen a continuació sense que el desconeixement de les mateixes eviti les responsabilitats derivades de la Llei:

1) L’enllaç únicament vincularà amb la home page o pàgina principal però no podrà reproduir-la de cap forma (in-line links, copia dels textos, gràfics, etc.).

2) Quedarà en tot cas prohibit, d’acord amb la legislació aplicable i vigent en cada moment, establir frames o marcs de qualsevol tipus que envoltin a aquest portal web o permetin la visualització dels continguts a través de direccions de Internet diferents a les de la mateixa i, en qualsevol cas, quan es visualitzin conjuntament amb continguts aliens a ella de forma que:

  • produeixi, o pugui produir, error, confusió o engany en els usuaris sobre la veritable procedència del servei o continguts;
  • suposi un acte de comparació o imitació deslleial;
  • serveixi per aprofitar la reputació de la marca i prestigi de Manteniment industrial MARTIMER S.L. o
  • de qualsevol altra forma resulti prohibit per la legislació vigent.

3) No es realitzaran des de la pàgina que introdueix l’enllaç cap tipus de manifestació falsa, inexacta o incorrecta sobre Manteniment industrial MARTIMER S.L., els seus treballadors o sobre les activitats que desenvolupa.

4) En cap cas, s’expressarà en la pàgina on s’ubiqui l’enllaç que Manteniment industrial MARTIMER S.L. ha prestat el seu consentiment per la inserció del mateix o que, d’altra forma, patrocina, col·labora, verifica o supervisa els serveis del remitent.

5) Està prohibida la utilització de qualsevol marca denominativa, gràfica o mixta o qualsevol altre distintiu de Manteniment industrial MARTIMER S.L., dins de la pàgina del remitent excepte en els casos permesos per la Llei o expressament autoritzats per Manteniment industrial MARTIMER S.L., i sempre que es permeti, en aquests casos, un enllaç directe amb el portal web de Manteniment industrial MARTIMER S.L., en la forma establerta en aquesta clàusula.

6) La pàgina que estableixi l’enllaç deurà complir fidelment amb la Llei i no podrà en cap cas disposar o enllaçar amb continguts propis o de tercers que:

  • siguin il·lícits, nocius o contraris a la moral i a les bones costums (pornogràfics, violents, racistes, etc.);
  • indueixen o puguin induir en el usuari la falsa concepció de que Manteniment industrial MARTIMER S.L., subscriu, dóna suport, s’adhereix o de qualsevol manera recolza, les idees, manifestacions o expressions, lícites o il·lícites, del remitent;
  • resultin inapropiats o no pertinents amb la activitat de Manteniment industrial MARTIMER S.L., en atenció al lloc, continguts i temàtica de la pàgina web del remitent.

En qualsevol cas, Manteniment industrial MARTIMER S.L., es reserva el dret a prohibir els enllaços al seu portal web i a exigir la seva retirada quan aquests no compleixin les condicions exigides en aquest apartat.

 

12. Responsabilitat

L’usuari serà l’únic responsable de les infraccions en que pugui incórrer o dels perjudicis que es puguin causar a tercers per la indeguda o il·legítima utilització del portal web.

Manteniment industrial MARTIMER S.L., no serà responsable dels possibles danys o perjudicis que es poguessin derivar de interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries telefòniques o desconnexions en el funcionament operatiu dels sistemes electrònics o informàtics, motivades per causes alienes a l’empresa, dels retards o bloquejos en l’ús de dits sistemes causats per deficiències o sobrecarregues de línies telefòniques, sobrecarregues en el sistema de Internet o en altres sistemes electrònics.

13. Comunicacions

Per qualsevol comunicació que fos precisa efectuar deuran d’enviar un correu electrònic info@martimer.net enviar una comunicació escrita a Manteniment industrial MARTIMER S.L. en el domicili Barcelona, 08800Vilanova i la Geltrú BARCELONA.

14. Jurisdicció i legislació aplicable

Els termes i condicions que regeixen aquest portal web i totes les relacions que poguessin derivar-se es troben salvaguardats per la legislació espanyola.

Qualsevol controvèrsia que pogués derivar-se de l’accés o la utilització d’aquest portal web serà de competència dels tribunals de Vilanova i la Geltrú.

Manteniment industrial MARTIMER S.L., 2018 ©Tots els drets reservats