Manteniment Industrial MARTIMER

Els nostres serveis

Professionals del Manteniment Industrial al servei de la seva empresa

ELECTRICITAT INDUSTRIAL

Instal·lacions elèctriques de maquinària industrial i naus industrials. Quadres elèctrics. Manteniment predictiu, preventiu i correctiu. Reparació de maquinària. Automatismes: PLC’s, variadors de freqüència, equips de contínua.

MECÀNICA INDUSTRIAL

Instal·lació i reparació de maquinària industrial, mecànica, hidràulica i pneumàtica. Manteniment predictiu, preventiu i correctiu. Soldadura. Mecanització. Instal·lacions de canonada.

INSTAL·LACIONS DE LA LLAR

Reformes i obra nova d’edificis i cases unifamiliars. Electricitat, fontaneria, il·luminació, energies renovables, climatització, legalitzacions, comunitats, manteniment d’edificis, etc.

Qui som

Manteniment industrial MARTIMER S.L.
Una empresa que s'adapta a les seves necessitats

L'any 2000, José Martínez comença la seva experiència com a empresari individual per a empreses, principalment, de les comarques del Penedès i el Garraf. Des 2011 i gràcies a la confiança dipositada per un dels seus principals clients, José Martínez constitueix l'empresa Manteniment Industrial Martimer, S.L. que en l'actualitat compta amb una plantilla de persones formades i motivades, a més d'amb els mitjans materials més avançats per desenvolupar el seu treball de forma eficaç i eficient.

Manteniment Industrial Martimer ofereix als seus clients un servei de manteniment integral (Predictiu, Preventiu, Correctiu, Conductiu, Normatiu i TPM) amb l'objectiu de garantir que, tant les instal·lacions com els equips de la seva empresa, estiguin sempre en situació de màxima disponibilitat.

Gràcies a la seva àmplia experiència i al seu preparat equip humà, Martimer està capacitada per a la ràpida resolució de qualsevol eventualitat que pugui sorgir en les instal·lacions elèctriques i/o a la maquinària de la seva empresa.

  • ELECTRICITAT INDUSTRIAL

    Instal·lacions elèctriques. Quadres elèctrics. Reparació de maquinària. Automatismes. Manteniment predictiu, preventiu i correctiu.

  • MECÀNICA INDUSTRIAL

    Instal·lació i reparació de maquinària industrial, mecànica, hidràulica i pneumàtica. Manteniment predictiu, preventiu i correctiu.

  • INSTAL·LACIONS DE LA LLAR

    Reformes i obra nova d'edificis i cases unifamiliars. Electricitat, fontaneria, il·luminació, energies renovables, climatització, manteniment edificis, etc.

Consultes

Respondrem les seves consultes a la major brevetat possible